X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
USD

Sadece dijital dönüşüme adapte olabilen firmalar rakiplerinin bir adım önüne geçerek gelecekte söz sahibi olacak. Türkiye’deki toplam işletmeler içindeki payı 99,89 olan, toplam istihdam içindeki payı yüzde 60’a yaklaşan KOBİ’ler kalkınmadan, ekonominin bütüncül olarak atak yapması mümkün görünmüyor.

Türkiye ekonomisinin dinamik ve sürükleyici unsurları olan KOBİ’lerin dijitalleşmesini ve böylece küresel pazarlarda güçlenmesini sağlamak amacıyla yeni bir proje hayata geçirildi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından geliştirilen “Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) Projesi”, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2018 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında destekleniyor. KOBİ’leri gelecekle buluşturma sloganıyla yola çıkan proje, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. Proje oldukça önemli çünkü yaklaşık 3 milyon liralık bir bütçe ile 120 KOBİ’nin teknoloji yolculuğuna rehberlik edilecek. 30 tekno KOBİ ile ihtiyaçları doğrultusunda eşleştirilecek 120 KOBİ, Beyoğlu’ndaki merkezde eğitim alacak ve dijitalleşme süreçleriyle tanışacak. KOBİ’ler, 18 ay boyunca, 2 bin saati aşan mentorluk desteğinin yanı sıra üretim, iç yönetim ve pazarlama-satış alanında eğitim alarak verimliliklerini de artıracak. Proje süresince KOBİ’lere işletmeye özel butik tekno çözümler sunulacak. Firmaların ihtiyaçlarına göre şekillenecek proje kapsamında dijitalleşme için yol haritası oluşturulacak. Proje ile kredi ve finansman çözümleri de geliştirilerek, işletmelerin bu desteklerden faydalanmaları sağlanacak.

Dijital Dönüşüm Merkezi, KOBİ’lerin elde ettikleri dijitalleşme düzeylerini sürdürülebilir kılmalarına yardımcı olacak. KOBİ’lere verilen eğitimlerin dijitalleşme düzeyine etkisini anlamak için 18 ayın sonunda analiz raporu hazırlanacak ve yayımlanacak. Büyümek isteyen firmalar için bir tercihten çok zorunluluk halini alan teknolojik dönüşüm, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler seviyesine gelmesine hizmet edecek. Bunu gerçekleştirmek için atılan birçok adım var. Giderek artan sayıda kuruluş konuyla ilgili eğitimler organize ediyor. Bunun yanı sıra devlet destekleri devreye alınıyor. Sanayinin dijitalleşme çerçevesinde şekillendiği günümüzde, işletmelerin daha aktif olarak teknolojiyi kullanması, bunun için gönüllü olması gerekiyor.

Katma değerli üretim için gereken vizyon ve yetkinlikleri kazanmak çaba gerektiriyor. KOBİ’lerin yapısal dönüşümler gerçekleştirmesi, verilen rehberlik hizmetlerinden faydalanarak bir üst lige geçmeleri hayati önem taşıyor. Bir süre önce çağrısına çıkılan “KOSGEB-KOBİ Gelişim Destek Programı” da bu konuda önemli bir ihtiyacı kapatarak dijitalleşmenin finansal kaynağı olacak. Program, imalat sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi için gerekli desteği sunuyor. Bu kapsamda, teknoloji geliştiricisi KOBİ’lere işletme başına 300 bin lirası geri ödemesiz, 350 bin lirası teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 650 bin liraya kadar destek verilecek.

Akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine katmak isteyen KOBİ’ler için ise işletme başına 300 bin lirası geri ödemesiz, 700 bin lirası teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Artık iş KOBİ’lere düşüyor. Devlet desteklerinden yararlanmak için işletmelerin şartlara uygun proje geliştirmesi ve farklı kurumlarca düzenlenen eğitim fırsatlarını kaçırmaması çok önemli. Bunun başarılması durumunda KOBİ’ler hem kendilerini hem de sanayi ekosistemini güncelleyebilecek.

Çağa ayak uyduramayan, iş yapma alışkanlıklarını ve üretim modellerini geliştiremeyen işletmeler kapılarına kilit vuracak. Türkiye’nin artık kendi öyküsünü yazması gerekiyor.

Kaynak: 1


Top