X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
USD

Bilgi Bankası

AnasayfaBilgi BankasıSunucu/VPS/VDSCentOS, AlmaLinux Linux SSH Bağlant...

CentOS, AlmaLinux Linux SSH Bağlantı Noktası Nasıl Değiştirilir?

SSH bağlantı noktasını varsayılan 22'den değiştirmek birkaç nedenden dolayı iyi bir fikirdir ve bağlanmaya ve günlüklerinizi daha temiz tutmaya çalışan botların çoğunu kesecektir.

1.) Tercih ettiğiniz metin düzenleyicisi ile /etc/ssh/sshd_config dosyasını düzenleyin.
nano /etc/ssh/sshd_config

2.) "#port 22" olan satırı bulun ve satırın yorumunu kaldırın, ardından 22'yi kullanmak istediğiniz bağlantı noktasına değiştirin.
Değişiklik:
#port 22
Için:
port 8340

Dosyayı kaydedin. ( Nano düzenleyici ile üzerine yazmak için CTRL + X ve ardından Y tuşlarına basın.)

Aşağıdaki komutları çalıştırarak SSH'nin artık AlmaLinux'taki yeni bağlantı noktasında çalıştığını doğrulayın.

ss -tnlp | grep ssh

Output
LISTEN 0 128 0.0.0.0:8340 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=14635,fd=4))
LISTEN 0 128 [::]:8340 [::]:* users:(("sshd",pid=14635,fd=6))

Çıkın ve yeni bağlantı noktası numarasını kullanarak oturum açmayı deneyin.

ssh root@ ip adresi -p 8340

3.) Ssh hizmetini yeniden başlatın:
CentOS/Fedora/RHEL:
systemctl restart sshd veya service sshd restart
Ubuntu/Debian:
systemctl restart ssh veya service ssh restart

4.) Iptables veya standart Linux güvenlik duvarı kullanıyorsanız, yeni SSH bağlantı noktasına trafiğe izin vermek için bir kural ekleyin. (Gateş duvarınız boşsa, gerek yok.)
Ubuntu/Debian:
ufw allow 8340
CentOS/Fedora:
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8340/tcp
firewall-cmd --reload
veya
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 8340 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 8340 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

Aradığınız Bilgiyi Bulamıyor musunuz?

Bilgi bankasını detaylı olarak incelediniz, fakat ihtiyacınız olan bilgiyi bulamıyorsanız,

Bir Destek Talebi Oluşturun.
Faydalı Buldunuz mu?
(22 defa görüntülendi. / 1 kişi faydalı buldu.)

Top